Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Polityka prywatności

Polityka Prywatności
W Szkole Języków Obcych ant

Zgodnie z RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych w Szkole Języków Obcych ant (zwanej dalej „Szkołą”) jest Magdalena Kania prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną jako Magdalena Kania SJO ant NIP: 642-163-44-32

2. Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora zostały podane dobrowolnie podczas podpisywania Umowy Prowadzenia Kursu Języka Angielskiego. Są to: imię i nazwisko Kursanta lub jego prawnego Opiekuna, adres email, telefon kontaktowy, adres zamieszkania.

3. Oprócz danych wymienionych w punkcie 3., Administrator przetwarza również zdjęcia wykonane podczas zajęć w Szkole Języków Obcych ant, starając się, aby identyfikacja poszczególnych osób nie była jednoznaczna. Zgody na przetwarzanie zdjęć Kursanci lub ich Opiekunowie udzielają dobrowolnie podczas podpisywania Umowy o Prowadzenie Kursu. Zdjęcia są wykorzystywane do promocji Szkoły na portalu Facebook, oraz na stronie internetowej www.ant.edu.pl

4. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) rozliczenia podatkowe, w tym przesyłanie faktur do biura księgowego, z którym została podpisana odpowiednia umowa powierzenia; 

b) prowadzenie dokumentacji zajęć – imiona i nazwiska Kursantów w dzienniku papierowym, wraz z ocenami uzyskanymi z testów i innych prac; 

c) sprawdzanie i analiza testów wiedzy językowej oraz informowanie o wynikach Opiekunów Kursantów za pośrednictwem wiadomości sms 

d) promocja Szkoły (wyłącznie jak w punkcie 4) 

e) informowanie Kursantów lub ich Opiekunów o organizacji zajęć i wszelkich kwestiach związanych z nauką w Szkole za pośrednictwem wiadomości sms. 

5. Administrator udziela dostępu do danych osobowych Kursantów lektorom Szkoły Języków Obcych ant, po podpisaniu odpowiedniej umowy powierzenia. Lektorzy dysponują imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu kursanta lub Opiekuna, zdjęciami oraz wynikami nauczania Kursantów (wyniki testów i innych prac w zakresie działalności Szkoły). 

6. Dane osobowe Kursantów i ich Opiekunów nie są udostępniane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom w żadnych celach. Są odpowiednio chronione i przechowywane.

7. Dane osobowe Kursantów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 5 lat od dnia rozwiązania Umowy.

8. Administrator nie wykorzystuje danych osobowych do profilowania.

9. Kursanci / prawni Opiekunowie mają prawo: 

a) do wglądu w swoje dane osobowe i dane osobowe swoich dzieci 
b) do modyfikacji danych w dowolnym momencie 
c) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych  
d) do bycia zapomnianych – tj. żądania usunięcia swoich danych z zasobów Administratora
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f)  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W powyższych celach lub w przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem Danych Osobowych drogą elektroniczną na biuro@ant.edu.pllub telefonicznie pod numerem 511 979 292. 

 

Nasze placówki
TOP